استان خراسان شمالی

استان خراسان شمالی با مرکزیت شهرستان بجنورد در شما شرقی کشور ایران واقع است، این استان در سال 1383 و پس از تقسیم استان خراسان به سه استان (خراسان رضوی، خراسان شمالی، خراسان جنوبی) ایجاد شد. اکثریت مردم خراسان شمالی شیعه هستند و اقلیت قابل توجهی اهل سنت هستند. گروه های قومی در این استان به ترتیب شامل کردها، ترک ها، تات ها و ترکمن ها میشود. علاوه بر این قومیتها اقوام عرب، بلوچ و لر نیز در چند روستای استان سکونت دارند.

اطلاعات عمومی استان

مساحت این استان 28,434 کیلومتر مربع بوده که رتبه پانزدهم را در کشور دارد. جمعیت استان خراسان شمالی طبق سرشماری در سال 1395، برابر 863,092 نفر در قالب 209850 خانوار بوده است. بجنورد، شیروان و اسفراین به ترتیب پرجمعیت ترین شهرستان های استان خراسان شمالی به حساب می آیند. براساس آخرین آمار، خراسان شمالی با نیم درصد تفاوت از میانگین سواد در کشور، چهارمین استان بی سواد کشور است. نرخ شهرنشینی برابر با 48,36 درصد، نرخ بیکاری 5,9 و نرخ مشارکت اقتصادی 40,7 درصد بوده است. استان خراسان شمالی دارای تنوع آب و هوایی است. به دلیل گسترش نواحی کوهستانی، آب و هوای آن اغلب معتدل کوهستانی است.

سوغات و صنایع دستی استان

آداب و رسوم خراسان شمالی

بهار محمدی پراکندگی جغرافیایی سبد خرید سازمان ها تیکت نزدیک ترین ها قوانین
گفتگو